Lastehoiu igapäevastes toimingutes lähtume Montessori pedagoogika peamisest põhimõttest:

AITA MUL SEDA ISE TEHA

Lähtume sellest, et laps on indiviid, kes liigub talle sobivas tempos avastades maailma mängu kaudu.

Meil on aega olla hetkes ja kulgeda koos lapsega.

Me liigume rahulikus tempos, kuid jõuame lõpuks ikkagi pärale.

Meie tegevusi seob tervikuks kuu teema, mis tuleneb looduse aastaringist.

Tegevuste läbiviimisel  ja vahendite valikul lähtume:

  • Lapsele sobivast keskkonnast ja päevarütmist
  • Lapsele eakohasest kasvukeskkonnast
  • Lapse loomulikust huvist ümbritseva vastu
  • Lapse soovist õppida ja avastada
  • Lapse individuaalsest võimekusest ise proovida ja hakkama saada
  • Lapse vajadusest liikuda ja joosta

 

Tegevuste läbiviimise aluseks on kuuteemad, arvestades aastaringi looduses ja rahvakalendri tähtpäevi jm. tähtpäevalisi sündmusi.

Igasse kuusse planeerime ühe muinasjutu, mille kaudu õpime uusi oskusi ja süvendame olemasolevaid teadmisi.

Usume, et läbi muinasjutu ja kaunite kunstide rikastub lapse tundemaailm ja kujunevad positiivsed väärtushinnangud.