TEEMAPÄEVAD LASTEHOIUS

UURIDES JA AVASTADES, LIIKUDES JA LUUES,

MUUSIKAGA KOHTUDES, ON LAULURÕÕM MUL PÕUES

 • ESMASPÄEV    JUTURÕÕM
 • TEISIPÄEV        LOOMISRÕÕM
 • KOLMAPÄEV    AVASTAMISRÕÕM
 • NELJAPÄEV     MUUSIKARÕÕM
 • REEDE              LIIKUMISRÕÕM 

KOHTUDES RÕÕMSATE PÄEVADEGA, ME...

 • õpime sõnade / lausetega ennast väljendama, kuulama kaaslast, mõistma jutu sisu, vastama küsimusele.
 • kuulame luuletuse rütmi ja kõla.
 • tutvume muinasjutu võlumaailmaga  erinevate tegelaste, tegevuste ja rollide kaudu
 • õpime rühmitama esemeid ühise tunnuse alusel,
 • võrdleme esemeid suuruse, värvi vm tunnuse alusel
 • teeme tutvust kujunditega, orienteerume ajas (aastaaegade tunnused; öö/päev) ja ruumis (all/peal; ees/taga)
 • voolime, maalime, meisterdame, teeme tutvust värvide maailmaga
 • tutvume muusika imelise kõlaga
 • saame sõbraks rütmipillidega
 • mängime   rütmi- ja koordinatsioonimänge
 • kuulame helisid meie ümber
 • õpime kuulama vaikuse võlu
 • mängime laulumänge
 • laulame ja tantsime
 • vaatleme ja uurime looduses toimuvat läbi aastaaegade
 • teeme tutvust kodu- ja metsloomadega.
 • õpime hoidma, kaitsma ning märkama loodust meie lähiümbruses
 • käime jalutuskäikudel lastehoiu lähiümbruses