Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord siit

Hetkel puuduvad vabad kohad Tabasalu Lastehoidu!

Lapsevanemal tuleb lapsele lasteasutusse koha saamiseks täita vastav taotlus e-keskkonnas

Lastehoiukoha taotlemine uueks õppeaastaks on perioodil 1. veebruar - 1. märts.

Täiendavate küsimuste korral  palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonna  haridusspetsialisti Reelika Lõhmus poole aadressil: Reelika.Lohmus@harku.ee või tel: 6063805